Čo je myopia?

Krátkozrakosť, tiež nazývaná myopia, je typom refrakčnej chyby, kedy človek nedokáže vidieť vzdialené predmety ostro. Dôvodom je, že lúče, ktoré prechádzajú cez optický systém oka, sa lámu pred sietnicou a na sietnici sa tvorí obraz neostrý, rozmazaný.

Prečo sa lúče stretnú už pred sietnicou môže mať viacero dôvodov.

Pre účely predstavenia špeciálnej šošovky na kontrolu progresívnej myopie sa budeme venovať iba jednému z nich a to situácii, kedy je oko ľudovo povedané príliš dlhé a rastom dieťaťa sa ešte predlžuje. Tento stav označujeme ako axiálna myopia, kedy predozadný rozmer oka je dlhší voči pomeru optickej mohutnosti oka. Dĺžka oka väčšia o 1mm predstavuje približný rozdiel -3 Dpt.

Z tohto dôvodu je zrejmé, že každá kontrola progresívnej myopie začína v ambulancii detského očného lekára. Iba ten vie stanoviť, či myopia, ktorou trpí dieťa je skutočne axiálnou a teda je predpoklad, že špeciálne okuliarové šošovky mu budú vedieť pomôcť spomaliť rast dioptrie.

Prečo sa snažiť spomaliť rast dioptrií keď je to možné riešiť pomocou laserovej operácie v dospelosti?

Odpoveďou je, že na každej dioptrii záleží, pretože nárast pravdepodobnosti závažných komplikácií je priamo úmerný s nárastom výšky dioptrií. Toto zvýšené riziko sa neodstráni laserovou operáciou dioptrií. Cieľom je teda snaha o zníženie budúceho rizika vzniku myopickej makulopatie, rizika odchlípenia sietnice, rizika glaukomu s otvoreným uhlom a iných závažných chorôb.

Aké sú možnosti riešenia?

Nemáme zatiaľ riešenie na úplné zastavenie myopie. To čo nám najnovšie výskumy výrobcov okuliarových šošoviek priniesli je riešenie spomalenia rastu myopie. Možnosťou, ktorú predstavujeme je defokusovaná okuliarová šošovka. Od roku 2023 sa postupne na slovenský trh dostali šošovky od všetkých renomovaných výrobcov. Firma Rodenstock predstavila produkt MyCon, nasledovala firma Zeiss s produktom MyoCare, firma Hoya s Miyosmart a tiež firma Essilor s produktom Stellest. Sme radi, že sme získali certifikáciu ponúkať všetky tieto produkty.

Každý z výrobcov má síce rozdielny koncept, no spoločných znakom je to, že šošovka zabezpečuje ostré videnie v centrálnej časti šošovky. Periférne časti šošovky sú uspôsobené tak, aby sa vytvoril defokus už pred sietnicou a to malo za cieľ spomaliť rast predozadného rozmeru oka. Niekoľkoročné štúdie priniesli veľmi pozitívne výsledky, účinnosť spomalenia voči kontrolným skupinám bola približne 60%.

Z iných možností riešenia spomalenia rastu myopie je to napríklad tvrdá kontaktná šošovka, ktorá sa aplikuje počas spánku. Tá počas noci vytvára tlak na rohovku. V súčasnosti niektorí  oftalmológovia predpisujú aj nízkokoncentrovaný atropín, ktorý sa kvapká do očí na noc. Na trhu sa objavila aj mäkká kontaktná šošovka, ktorej dioptrie sú rozdielne v sústredených kružniciach. Konkrétne riešenie je nutné konzultovať s detským oftalmológom, ktorý dá rodičovi bližší prehľad výhod ale aj nevýhod jednotlivých možností. Najmenej invazívnou metódou zostáva defokusovaná okuliarová šošovka.

 

Stačí mať špeciálne defokusované šošovky?

Žiaľ riešenie nie je také jednoduché. Štúdie, ktoré ukazujú účinnosť spomalenia, poukazujú na to, že je dôležité upraviť aj životný štýl dieťaťa. Veľmi dôležité sú vonkajšie aktivity dieťaťa. Odporúčané je, aby každé dieťa bolo aspoň dve hodiny denne na čerstvom vzduchu vonku. Pohľad do diaľky je pre oko prirodzený, vnútroočná šošovka nemusí akomodovať a prirodzené svetlo je pre oči veľmi dôležité. Tiež je potrebné minimalizovať aktivity očí na blízko. V ázijských krajinách, kde je už mnohé roky bežnou praxou, že dieťa musí pri štúdiách od ranného veku dlhé hodiny sústrediť pozornosť na blízko, je myopia až na úrovni 90%. Jedným z faktorov je genetika, no zaujímavé je, že tieto hodnoty nedosahuje v rurálnych oblastiach, kde je životný štýl rozdielny. Štúdium je však pre život a budúcnosť každého dieťaťa extrémne dôležité. Preto je pri týchto aktivitách nutné, aby sa každých 20 minút pohľad uprel aspoň na 20 sekúnd na diaľku. Takto urobíme oku priestor na uvoľnenie akomodácie.

Veľmi dôležitý aj výber vhodného rámu, kde sa pozornosť musí sústrediť na postavenie zreničky a celkovému správnemu posadeniu na tvári. S rámom je nutné chodiť aj na preventívne kontroly do optiky, nakoľko nie je možné nosiť vykrivené alebo kĺzajúce sa okuliare. Z tohto pohľadu sa veľmi tešíme, že máme mnohoročné skúsenosti s deťmi a vieme poradiť, čo by bola najlepšia voľba pre dieťa.

Aké sú nevýhody defokusovaných šošoviek?

Azda najväčšou nevýhodou týchto špecializovaných šošoviek je ich cena a nutnosť počítať s tým, že je to investícia, ktorá sa každý rok opakuje. Toto sa skončí až v momente, kedy je zastavený rast a teda aj stabilizovaná dioptria. Ceny šošoviek sa rôznia, no približne je nutné počítať s investíciou viac ako 300,- Eur ročne plus vhodný rám.

Nevýhodou je tiež to, že sa jedná o novú technológiu. Výrobci majú dáta z mnohoročných štúdií no v bežnej praxi v zahraničí sú iba niekoľko rokov. O 20 rokov budeme určite disponovať novými údajmi, vychytávkami, novšími materiálmi aj dizajnami šošoviek. No je jasné, že keď ide o dieťa, ktoré potrebuje riešiť svoj zrakový problém teraz, nebude mu nápomocné, čo bude o niekoľko rokov a musíme vychádzať z toho, čo je dostupné dnes.

Adaptácia na nové šošovky je tiež strašiakom. Našťastie všetky doterajšie dizajny šošoviek majú veľmi dobré adaptačné výsledky. Maximálny adapaptačný čas je dva týždne, no väčšina detí je adaptovaná už v prvý deň nosenia.

 

Myopia ako celosvetový problém

V súčasnosti rezonuje v odborných kruhoch pandémia myopie. Štúdia, ktorá sa zamerala na výskyt myopie a jej trendov  do roku 2050 analyzovala svetovú populáciu. Vyhodnotili, že myopiou trpí 22,9% svetovej populácie. Podľa trendov, aké vykazuje rast myopie za posledné roky, sa predpokladá, že v roku 2050 bude postihnutých myopiou až 49,8% celosvetovej populácie. Nezabránime tomu, ako sa zmenila povaha našej práce, aký dôraz to kladie na naše oči, ktoré neboli dizajnované na takúto záťaž. Môžeme ale vedieť kde sú úskalia a snažiť sa preto vedome ovplyvňovať aspoň tie veci, ktoré dnes vieme.

 

zdroje:
1. https://www.rodenstock.sk/sk/sk/detske-okuliare.html
2. https://www.zeiss.sk/myocare
3. https://www.hoyavision.com/cz/opticke-vyrobky/miyosmart/
4. https://www.essilor.com/uk-en/products/stellest/
5. https://www.aaojournal.org/article/s0161-6420(16)00025-7/pdf